Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa PPR Tiền Phong, ống hàn nhiệt

Ống nhựa PPR Tiền Phong, ống hàn nhiệt

23 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PPR Tiền Phong nhiệt nóng PN20 20x3.4mm - 55 %
28.900 VND
13.005 VND
Chọn so sánh
Ống PPR Tiền Phong nhiệt lạnh PN10 20x2.3mm - 55 %
23.400 VND
10.530 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR Tiền Phong nhiệt nóng PN20 25x4.2mm - 55 %
50.700 VND
22.815 VND
Chọn so sánh
Ống PPR Tiền Phong nhiệt lạnh PN10 25x2.8mm - 55 %
41.700 VND
18.765 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR Tiền Phong nhiệt nóng PN20 32x5.4mm - 55 %
74.600 VND
33.570 VND
Chọn so sánh
Ống PPR Tiền Phong nhiệt lạnh PN10 32x2.9mm - 55 %
54.100 VND
24.345 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR Tiền Phong nhiệt nóng PN20 40x6.7mm - 55 %
115.500 VND
51.975 VND
Chọn so sánh
Ống PPR Tiền Phong nhiệt lạnh PN10 40x3.7mm - 55 %
72.500 VND
32.625 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR Tiền Phong nhiệt nóng PN20 50x8.3mm - 55 %
179.500 VND
80.775 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft