Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống PPR DISMY PN20

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D63 x 10,5mm - 1 %
285.000 VND
283.800 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D50 x 8,3mm - 2 %
184.000 VND
181.100 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D40 x 6,7mm - 3 %
142.000 VND
139.000 VND
Chọn so sánh
75.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D25 x 4,2mm - 3 %
51.900 VND
50.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D20 x 3,4mm - 2 %
29.350 VND
29.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft