Vật tư phụ-dụng cụ thi công điện

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Vật tư phụ-dụng cụ thi công điện

Vật tư phụ-dụng cụ thi công điện

7 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Băng dính điện - 21 %
8.200 VND
6.500 VND
Chọn so sánh
1.000 VND
Chọn so sánh
Nối dây Tivi - 20 %
6.800 VND
5.500 VND
Chọn so sánh
Rắc tivi nối ngang - 20 %
6.800 VND
5.500 VND
Chọn so sánh
Rắc tivi nối thẳng - 20 %
6.800 VND
5.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft