Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Cáp ngầm Trần Phú DSTA Cáp điện ngầm TP (4x )DSTA

Cáp ngầm Trần Phú DSTA Cáp điện ngầm TP (4x )DSTA

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4 - 30 %
58.960 VND
41.861 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6 - 30 %
81.950 VND
58.184 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10 - 30 %
125.290 VND
88.955 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16 - 30 %
172.720 VND
122.631 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25 - 30 %
300.410 VND
213.291 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35 - 29 %
401.500 VND
285.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50 - 30 %
582.120 VND
413.305 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70 - 29 %
795.300 VND
564.663 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95 - 29 %
1.070.300 VND
759.913 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120 - 29 %
1.317.000 VND
935.070 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150 - 29 %
1.637.000 VND
1.162.270 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185 - 29 %
2.044.000 VND
1.451.240 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x240 - 29 %
2.552.000 VND
1.811.920 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft