Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp Treo Trần Phú XLPE

15 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x400 - -8 %
1.009.510 VNĐ
1.095.250 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x300 - 3 %
869.660 VNĐ
843.700 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x240 - 3 %
663.300 VNĐ
643.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x185 - 3 %
528.630 VNĐ
512.850 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x150 - 3 %
420.760 VNĐ
408.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x120 - 3 %
335.670 VNĐ
325.650 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x95 - 3 %
271.283 VNĐ
263.185 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x70 - 3 %
194.300 VNĐ
188.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x50 - 3 %
137.350 VNĐ
133.250 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x35 - 3 %
99.830 VNĐ
96.850 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x25 - 3 %
73.030 VNĐ
70.850 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x16 - 3 %
45.962 VNĐ
44.590 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x10 mm - -4 %
27.445 VNĐ
28.665 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft