Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cáp Treo Trần Phú 1 ruột XLPE

Dây cáp điện Cáp Treo Trần Phú 1 ruột XLPE

15 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x400 - 30 %
1.009.510 VND
716.752 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x300 - 30 %
796.213 VND
565.311 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x240 - 30 %
608.410 VND
431.971 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x185 - 30 %
485.870 VND
344.967 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x150 - 30 %
139.205 VND
98.835 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x120 - 30 %
310.970 VND
220.788 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x95 - 29 %
251.900 VND
178.849 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x70 - 30 %
186.010 VND
132.067 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x50 - 30 %
139.205 VND
98.835 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x35 - 29 %
95.700 VND
67.947 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x25 - 30 %
68.750 VND
48.812 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x16 - 30 %
43.384 VND
30.802 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x10 mm - 30 %
27.445 VND
19.485 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft