Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Cadisun Dây điện Trần Phú

Dây điện Cadisun Dây điện Trần Phú

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 33 %
14.200 VND
9.520 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 29 %
8.400 VND
6.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 32 %
11.600 VND
8.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 29 %
19.000 VND
13.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 30 %
28.500 VND
20.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 31 %
43.000 VND
30.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft