Ống PPR Dismy, Thương hiệu Ống PPR Dismy

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

01682.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa PPR DISMY Ống PPR Dismy

Ống nhựa PPR DISMY Ống PPR Dismy

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D63 x 10,5mm - 1 %
285.000 VND
283.800 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D50 x 8,3mm - 2 %
184.000 VND
181.100 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D40 x 6,7mm - 3 %
142.000 VND
139.000 VND
Chọn so sánh
75.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D25 x 4,2mm - 3 %
51.900 VND
50.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D20 x 3,4mm - 2 %
29.350 VND
29.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D63 x 5,8mm - 2 %
173.000 VND
170.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D50 x 4,6mm - 3 %
108.500 VND
106.300 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D40 x 3,7mm - 1 %
73.900 VND
73.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D32 x 2,9mm - 5 %
57.500 VND
55.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D25 x 2,3mm - 1 %
41.950 VND
41.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D20 x 2,3mm - 1 %
23.650 VND
23.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft