Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa PVC Tiền Phong

Ống nhựa PVC Tiền Phong

4 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PVC Tiền Phong C1 D21 - 13 %
7.800 VNĐ
6.786 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C2 D21 - 13 %
9.500 VNĐ
8.265 VNĐ
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D21 - 13 %
11.200 VNĐ
9.744 VNĐ
Chọn so sánh
Ống thoát PVC Tiền Phong D21 - 6 %
6.250 VNĐ
5.900 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft