Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa PVC Tiền Phong Ống nhựa PVC Tiền Phong D21

Ống nhựa PVC Tiền Phong Ống nhựa PVC Tiền Phong D21

4 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PVC Tiền Phong C1 D21 - 13 %
7.800 VND
6.786 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C2 D21 - 13 %
9.500 VND
8.265 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D21 - 13 %
11.200 VND
9.744 VND
Chọn so sánh
Ống thoát PVC Tiền Phong D21 - 6 %
6.250 VND
5.900 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft