Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa VESBO Ống nhựa VESBO

Ống nhựa VESBO Ống nhựa VESBO

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nước nóng PPR VESBO PN20x3.4 mm - 46 %
40.800 VND
22.032 VND
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 25 x 4.2 mm - 46 %
67.500 VND
36.450 VND
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 32x5.4 mm - 46 %
109.000 VND
58.860 VND
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN 40 x 3.7 mm - 46 %
107.400 VND
57.996 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa nước lạnh PP-R VESBO PN10 20x2.3 - 46 %
29.400 VND
15.876 VND
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 75 x 12.5 mm - 46 %
565.000 VND
305.100 VND
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN 50 x 4.6 mm - 46 %
166.000 VND
89.640 VND
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN10 32x2.9 - 46 %
67.500 VND
36.450 VND
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 50x 8.3 mm - 46 %
252.000 VND
136.080 VND
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 40x 6.7 mm - 46 %
162.000 VND
87.480 VND
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN20 25x4.2 - 46 %
67.500 VND
36.450 VND
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN20 20x3.4 - 46 %
40.800 VND
22.032 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft