Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảng báo giá ống luồn dây điện mới nhất

Model :
Mã hàng : BGOLDĐ
Bảo hành : 36 tháng
Hãng :
Tình trạng : Còn hàng
Review 5 star:
1.000 VNĐ
[Giá chưa bao gồm VAT]
Số lượng

Bảng báo giá ống luồn dây điện 2019 mới nhất

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá
1 Máng gen luồn dây điện SP 16x14 mm - GA16  Máng gen luồn dây điện SP 16x14 mm - GA16 (2 m/ cây) chiếc 8.300 VND
2 Máng gen luồn dây điện SP 24x14 mm - GA24  Máng gen luồn dây điện SP 24x14 mm - GA24 (2 m/ cây) chiếc 11.200 VND
3 Máng gen luồn dây điện SP 30x14 mm - GA30  Máng gen luồn dây điện SP 30x14 mm - GA30 (2 m/ cây) chiếc 16.080 VND
4 Máng gen luồn dây điện SP 15x10 mm - GA15  Máng gen luồn dây điện SP 15x10 mm - GA15 (2 m/ cây) chiếc 6.300 VND
5 Máng gen SP 28x10 mm - GA28  Máng gen SP 28x10 mm - GA28 (2 m/ cây) chiếc 11.000 VND
6 Máng gen luồn dây điện SP 39x18 mm  Máng gen luồn dây điện SP 39x18 mm - GA39/01 chiếc 18.500 VND
7 Máng gen luồn dây điện SP 60x22 mm - GA60/01  Máng gen luồn dây điện SP 60x22 mm - GA60/01 chiếc 35.800 VND
8 Máng gen luồn dây điện SP 60x40 mm - GA60/02  Máng gen luồn dây điện SP 60x40 mm - GA60/02 chiếc 43.500 VND
9 Máng gen luồn dây điện SP 80x40 mm - GA80  Máng gen luồn dây điện SP 80x40 mm - GA80 chiếc 60.300 VND
10 Máng gen luồn dây điện SP 80x60 mm - GA80/02  Máng gen luồn dây điện SP 80x60 mm - GA80/02 chiếc 92.500 VND
11 Máng gen luồn dây điện SP 100x27 mm - GA100/01  Máng gen luồn dây điện SP 100x27 mm - GA100/01 chiếc 66.700 VND
12  Máng gen luồn dây điện SP 100x40 mm - GA100/02 chiếc 69.600 VND
13  Máng gen luồn dây điện SP 100x60 mm - GA100/03 chiếc 115.500 VND
14  Máng gen luồn dây điện SP 14x8 mm - GA14 (2 m/ cây) chiếc 5.200 VND
2 Ống nhựa cứng luồn dây điện SP    
1  Ống luồn dây điện D20 - SP9020 chiếc 15.400 VND
2  Ống luồn dây điện D40 - SP9040 chiếc 83.000 VND
3  Ống luồn dây điện D50 - SP9050 chiếc 110.000 VND
4  Ống luồn dây điện D60 - SP9060 chiếc 115.000 VND
5  Ống luồn dây điện D63 - SP9063 chiếc 133.500 VND
6  Ống luồn dây điện D16 - SP9016 chiếc 11.260 VND
7  Ống luồn dây điện D25 - SP9025 chiếc 22.300 VND
8  Ống luồn dây điện D32 - SP9032 chiếc 45.100 VND
3 Ống nhựa mềm luồn dây điện SP    
1  Ghen ruột gà, loại gen mềm chống cháy SP9025CM (độ dài 40m/ cuộn) chiếc 117.450 VND
2  Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D25 - SP9025DH (độ dài 40m/ cuộn) chiếc 187.200 VND
3  Ống luồn dây điện, loại gen mềm chống cháy SP9020CM (độ dài 50m/ cuộn) chiếc 99.800 VND
4  Ghen ruột gà, loại gen mềm chống cháy SP9032CM (độ dài 25m/ cuộn) chiếc 160.200 VND
5  Ghen ruột gà, loại gen mềm chống cháy SP9040CM (độ dài 25m/ cuộn) mét dài 19.300 VND
6  Ống thoát nước điều hòa và tưới tiêu D20 - SP9020DH (độ dài 50m/ cuộn) chiếc 160.200 VND
7  Ghen ruột gà, gen mềm chống cháy SP9016CM (độ dài 50m/ cuộn) chiếc 85.500 VND
8  Ghen ruột gà, loại gen mềm chống cháy SP9050CM (độ dài 25m/ cuộn) mét dài 28.900 VND
3 Ống luồn dây điện Vanlock    
1 Máng ghen luồn dây điện Vanlock    
1  Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60x40 mm -   VGA60/02 (2 m/ cây) chiếc 45.850 VND
2  Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80x40 mm -  VGA80 (2 m/ cây) chiếc 63.420 VND
3  Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 80x60 mm -   VGA80/02 (2 m/ cây) chiếc 97.300 VND
4  Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x27 mm -  VGA100/01 (2 m/ cây) chiếc 69.720 VND
5  Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x40 mm -  VGA100/02 (2 m/ cây) chiếc 73.500 VND
6  Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 100x60 mm -  VGA100/03 (2 m/ cây) chiếc 121.800 VND
7  Máng gen luồn dây điện có cả nắp Vanlock 60x22 mm -   VGA60/1 (2 m/ cây) chiếc 36.960 VND
2 Ống nhựa cứng luồn dây điện Vanlock    
1  Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D25 - VL9025 (độ dài 2.92m / cây) chiếc 19.500 VND
2  Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D32 - VL9032 (độ dài 2.92m / cây) chiếc 39.000 VND
3  Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D16 - VL9016 (độ dài 2.92m / cây) chiếc 9.900 VND
4  Ống luồn dây điện tròn cứng Vanlock D20 - VL9020 (độ dài 2.92m / cây) chiếc 14.200 VND
3 Ống nhựa mềm luồn dây điện Vanlock    
1  Ống gen luồn dây mềm Vanlock D20 - VL9020CL (độ dài 50m/ cuộn) chiếc 92.950 VND
2  Ống gen luồn dây mềm Vanlock D25 - VL9025CL (độ dài 40m/ cuộn) chiếc 119.350 VND
3  Ống gen luồn dây mềm Vanlock D32 - VL9032CL (độ dài 25m/ cuộn) chiếc 235.899 VND
4  Ống gen luồn dây mềm Vanlock D40 - VL9040CL (độ dài 25m/ cuộn) chiếc 364.700 VND
5  Ống gen luồn dây mềm Vanlock D50 - VL9050CL (độ dài 25m/ cuộn) chiếc 501.199 VND
6  Ống gen luồn dây mềm Vanlock D16 - VL9016CL (độ dài 50m/ cuộn) chiếc 77.000 VND
4 Phụ kiện ống luồn dây điện    
1 Lò xo uốn ống    
1  Lò xo uốn ống D16-LLS16 chiếc 63.600 VND
2  Lò xo uốn ống D20-LLS20 chiếc 73.500 VND
3  Lò xo uốn ống D25-LLS25 chiếc 96.500 VND
4  Lò xo uốn ống D32-LLS32 chiếc 124.000 VND
2 Kìm cắt ống    
1  Kéo cắt ống PVC chiếc 85.000 VND
3 Hộp chia ngả(Box chia)    
4 Hộp nối dây    
5 Nắp đạy Box chia    
6 Dây mồi luồn dây điện    
1  Dây mồi luồn dây điện 10 mét chiếc 75.000 VND
2  Dây mồi luồn dây điện 20 mét chiếc 100.000 VND
5 Ống nhựa xoắn HDPE    
1 Ghen xoắn HDPE Tân Phát    
1  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 mét dài 9.000 VND
2  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 mét dài 10.000 VND
3  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 mét dài 14.130 VND
4  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 mét dài 19.340 VND
5  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 mét dài 29.000 VND
6  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 mét dài 36.500 VND
7  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 mét dài 51.600 VND
8  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 mét dài 75.000 VND
9  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 mét dài 100.000 VND
10  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 mét dài 163.800 VND
11  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 mét dài 195.000 VND
12  Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 320/250 mét dài Liên hệ
2 Ghen xoắn HDPE Santo    
1  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 mét dài 9.000 VND
2  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 mét dài 11.000 VND
3  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 mét dài 15.000 VND
4  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 mét dài 19.800 VND
5  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 mét dài 28.900 VND
6  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 mét dài 38.500 VND
7  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 mét dài 42.500 VND
8  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 mét dài 46.500 VND
9  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 mét dài 76.000 VND
10  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 mét dài 100.000 VND
11  Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 mét dài 190.000 VND
3  Ghen xoắn HDPE Thành Công    
4  Ghen xoắn HDPE Sino Vanloc    
1  Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Sino mét dài 9.800 VND
2  Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Sino mét dài 10.800 VND
3  Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Sino mét dài 16.000 VND
4  Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Sino mét dài 21.000 VND
5  Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Sino mét dài 31.000 VND
6  Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Sino mét dài 40.500 VND
7  Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sino mét dài 50.000 VND
8  Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sino mét dài 80.000 VND
9  Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sino mét dài 106.000 VND
10  Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sino mét dài 180.000 VND
5 Ghen xoắn HDPE Thăng Long    
1  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25 mét dài 9.000 VND
2  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40 mét dài 14.500 VND
3  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50 mét dài 20.500 VND
4  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65 mét dài 28.500 VND
5  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80 mét dài 36.500 VND
6  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100 mét dài 46.500 VND
7  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125 mét dài 75.000 VND
8  Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150 mét dài 100.000 VND
6 Ghen ruột gà lõi thép    
1  Ruột gà lõi thép bọc nhựa phi 16 1/2" mét dài 13.000 VND
2  Ruột gà lõi thép bọc nhựa phi 20 3/4 mét dài 15.000 VND
3  Ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D25 1" mét dài 20.800 VND
4  Ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D32 1 1/4" mét dài 25.800 VND
Viết bình luận mới
Bạn cần đăng nhập để bình luận về sản phẩm này.

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐÁNH GIÁ
Viết đánh giá (ý kiến) của bạn về sản phẩm sẽ giúp người mua hàng khác hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Vì ý kiến này ảnh hưởng rất nhiều tới người khác, bạn vui lòng chú ý một số hướng dẫn dưới đây :
- Chỉ viết nếu bạn đã từng dùng sản phẩm
- Nhận xét về sản phẩm là những trải nghiệm thực tế, không bịa đặt
- Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng người đọc

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

Sản phẩm cùng loại
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi 20 3/4 - 31 %
21.429 VNĐ
15.000 VNĐ
ruột gà lõi thép  D16 1/2" - 30 %
13.571 VNĐ
9.500 VNĐ
Ống luồn dây điện D25 - SP9025 - 45 %
40.005 VNĐ
22.300 VNĐ
Ống luồn dây điện D32 - SP9032 - 45 %
82.000 VNĐ
45.100 VNĐ
Ống luồn dây điện D16 - SP9016 - 46 %
20.500 VNĐ
11.260 VNĐ
Máng gen luồn dây điện SP 80x40 mm - GA80 - 43 %
104.000 VNĐ
60.300 VNĐ
Ống luồn dây điện D63 - SP9063 - 25 %
178.000 VNĐ
133.500 VNĐ
Ống luồn dây điện D50 - SP9050 - 26 %
148.000 VNĐ
110.000 VNĐ
Ống luồn dây điện D40 - SP9040 - 26 %
111.000 VNĐ
83.000 VNĐ
Thiết kế bởi HuraSoft