Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú
46 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x0,75 - 21 %
3.360 VNĐ
2.654 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 21 %
4.300 VNĐ
3.397 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 22 %
10.330 VNĐ
8.161 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 21 %
15.850 VNĐ
12.522 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 21 %
23.550 VNĐ
18.605 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 21 %
39.200 VNĐ
30.968 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 21 %
7.700 VNĐ
6.083 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 22 %
9.860 VNĐ
7.789 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 21 %
13.550 VNĐ
10.705 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 21 %
22.300 VNĐ
17.617 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 21 %
33.500 VNĐ
26.465 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 21 %
49.600 VNĐ
39.184 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x0,75 mm - 21 %
16.150 VNĐ
12.759 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 21 %
20.050 VNĐ
15.840 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 21 %
8.770 VNĐ
6.928 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 21 %
11.340 VNĐ
8.959 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 21 %
15.090 VNĐ
11.921 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 21 %
24.900 VNĐ
19.671 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 21 %
36.600 VNĐ
28.914 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 21 %
49.600 VNĐ
39.184 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.75 - 21 %
12.280 VNĐ
9.701 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 21 %
15.900 VNĐ
12.561 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 22 %
21.290 VNĐ
16.819 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 21 %
34.500 VNĐ
27.255 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x 4 mm - 22 %
52.180 VNĐ
41.222 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x6 - 22 %
78.030 VNĐ
61.644 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 22 %
28.000 VNĐ
22.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 21 %
44.800 VNĐ
35.392 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x4 mm - 21 %
68.320 VNĐ
53.973 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x6 mm - 21 %
101.400 VNĐ
80.106 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Vinakip, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 - 25 %
6.000 VNĐ
4.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú Dây Đôi Mềm 2x2,5 - 21 %
22.300 VNĐ
17.617 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x6.0 - 31 %
42.100 VNĐ
29.469 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VNĐ
4.564 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 30 %
19.500 VNĐ
13.650 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 30 %
13.030 VNĐ
9.121 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 30 %
8.400 VNĐ
5.880 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 31 %
5.270 VNĐ
3.688 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 30 %
3.510 VNĐ
2.457 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft