Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú
46 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x0,75 - 14 %
2.870 VNĐ
2.475 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 14 %
3.670 VNĐ
3.170 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 14 %
8.830 VNĐ
7.610 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 14 %
13.550 VNĐ
11.675 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 14 %
20.100 VNĐ
17.350 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 14 %
33.500 VNĐ
28.865 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 14 %
6.520 VNĐ
5.670 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 14 %
8.400 VNĐ
7.260 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 14 %
11.530 VNĐ
9.980 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 14 %
19.000 VNĐ
16.420 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 14 %
28.500 VNĐ
24.670 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 14 %
42.100 VNĐ
36.525 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x0,75 mm - 28 %
14.500 VNĐ
10.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 31 %
6.600 VNĐ
4.600 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 29 %
8.400 VNĐ
6.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 32 %
11.600 VNĐ
8.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 29 %
19.000 VNĐ
13.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 30 %
28.500 VNĐ
20.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 31 %
43.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.75 - 28 %
11.500 VNĐ
8.300 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 28 %
14.500 VNĐ
10.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 28 %
19.300 VNĐ
13.900 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 29 %
31.400 VNĐ
22.600 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x 4 mm - 28 %
47.500 VNĐ
34.300 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x6 - 28 %
72.000 VNĐ
51.900 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 25 %
24.700 VNĐ
18.525 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 25 %
39.900 VNĐ
29.925 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x4 mm - 29 %
62.100 VNĐ
44.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x6 mm - 29 %
93.200 VNĐ
67.100 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Vinakip, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 - 30 %
6.000 VNĐ
4.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x6.0 - 31 %
42.100 VNĐ
29.469 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VNĐ
4.564 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 30 %
19.500 VNĐ
13.650 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 30 %
13.030 VNĐ
9.121 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 30 %
8.400 VNĐ
5.880 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 31 %
5.270 VNĐ
3.688 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 30 %
3.510 VNĐ
2.457 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft