Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa PVC Tiền Phong D48
Ống nhựa PVC Tiền Phong D48
7 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C0 đường kính 48mm - 13 %
19.400 VNĐ
16.878 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C1 D48 - 13 %
22.100 VNĐ
19.227 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C2 D48 - 13 %
25.600 VNĐ
22.272 VNĐ
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D48 - 13 %
31.000 VNĐ
26.970 VNĐ
Chọn so sánh
Liên hệ
Chọn so sánh
55.700 VNĐ
Chọn so sánh
Ống thoát PVC Tiền Phong D48 - 3 %
17.100 VNĐ
16.600 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft