Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cáp nhôm 3 lõi(3x)

Dây cáp điện Cáp nhôm 3 lõi(3x)

21 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
1.332.000 VND
Chọn so sánh
1.065.750 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 30 %
40.850 VND
28.595 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x240 - 30 %
245.126 VND
171.588 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x185 - 31 %
194.233 VND
135.963 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x150 - 31 %
154.473 VND
108.131 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x120 - 31 %
127.057 VND
88.940 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x95 - 31 %
103.857 VND
72.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x70 - 31 %
77.803 VND
54.462 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x50 - 30 %
56.429 VND
39.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x25 - 31 %
34.841 VND
24.389 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft