Dây điện Trần Phú đơn cứng

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú đơn cứng

Dây điện Trần Phú đơn cứng

Dây đơn cứng của công ty cơ điện Trần Phú
5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 18 %
15.500 VND
12.710 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 18 %
10.400 VND
8.530 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 19 %
6.700 VND
5.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 18 %
4.200 VND
3.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 18 %
2.800 VND
2.300 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft