Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú đơn cứng

Dây điện Trần Phú đơn cứng

5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 30 %
19.500 VNĐ
13.650 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 30 %
13.030 VNĐ
9.121 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 30 %
8.400 VNĐ
5.880 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 31 %
5.270 VNĐ
3.688 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 30 %
3.510 VNĐ
2.457 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft