Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C0 Ống nhựa Tiền Phong

Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C0 Ống nhựa Tiền Phong

14 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D21 - 13 %
7.200 VND
6.264 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D27 - 13 %
9.200 VND
8.004 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C0 đường kính 110mm - 13 %
63.000 VND
54.810 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C0 đường kính 125mm - 13 %
77.500 VND
67.425 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C0 đường kính 160mm - 13 %
128.800 VND
112.056 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C0 đường kính 200mm - 13 %
193.500 VND
168.345 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D180 - 13 %
158.600 VND
137.982 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D225 - 13 %
237.200 VND
206.364 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D250 - 13 %
310.900 VND
270.483 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D280 - 13 %
372.800 VND
324.336 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D315 - 13 %
471.300 VND
410.031 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D400 - 13 %
747.000 VND
649.890 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C0 D500 - 13 %
1.243.400 VND
1.081.758 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft