Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm hot nhất
650 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 32 %
Model : CXV 3x70+1x50 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896039 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
708.510 VND
488.600
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 31 %
Model : CXV 3x95+1x50 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896040 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
909.700 VND
635.887
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 30 %
Model : CXV 3x95+1x70 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896041 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
958.650 VND
671.500
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 33 %
Model : CXV 3x50+1x35 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896037 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
518.650 VND
350.500
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 30 %
Model : CXV 3x35+1x25 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896035 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
363.110 VND
254.200
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 30 %
Model : CXV 3x25+1x16 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896033 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
262.350 VND
186.268
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 29 %
Model : CXV 3x10+1x6 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896030 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
109.340 VND
78.000
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 29 %
Model : CXV 3x6+1x4 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896029 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
70.400 VND
50.500
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 30 %
Model : CXV 4x16 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896055 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
188.760 VND
134.019
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10 - 29 %
Model : CXV 3x10 Mã hàng : 25332548 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
91.515 VND
65.890
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 29 %
Model: CXV 3x10+1x6 Mã hàng: 25362548 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
107.971 VND
77.739
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp ngầm DSTA 4x70 - 29 %
Model : DSTA 4x70 Mã hàng : 25442559 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
816.203 VND
587.666
Chọn so sánh
Model : HL 2x0.5 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : HELIN Tình trạng : Còn hàng
350.000
Chọn so sánh
Model : SP 60 Mã hàng : Bảo hành : Hãng : Poli - Bảo Lợi Tình trạng : Còn hàng
864.000
Chọn so sánh
Model : SP 135 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : Poli - Bảo Lợi Tình trạng : Còn hàng
2.240.000
Chọn so sánh
Model : SP 100 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : Poli - Bảo Lợi Tình trạng : Còn hàng
1.610.000
Chọn so sánh
Model : SP 30 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : Poli - Bảo Lợi Tình trạng : Còn hàng
588.000
Chọn so sánh
Model : 18AWG - 2x1.0 Mã hàng : Bảo hành : Hãng : Trường Phú - TGP Tình trạng : Còn hàng
15.500
Chọn so sánh
Model : 16AWG - 2x1.5 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : Trường Phú - TGP Tình trạng : Còn hàng
18.500
Chọn so sánh
Model : HL 2x0.75 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : HELIN Tình trạng : Còn hàng
400.000
Chọn so sánh
Model : HL 2x1.0 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : HELIN Tình trạng : Còn hàng
450.000
Chọn so sánh
Model : HL 2x1.5 Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : HELIN Tình trạng : Còn hàng
500.000
Chọn so sánh
Model : HL 2x3.0 Mã hàng : Bảo hành : Hãng : HELIN Tình trạng : Còn hàng
740.000
Chọn so sánh
Model : CDH3PĐCN 800A Mã hàng : 0 Bảo hành : Hãng : Vinakip Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 0.7 Mã hàng : 283702 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
4.172
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 0.75 Mã hàng : 283703 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
4.460
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 1.0 Mã hàng : 283704 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
5.996
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 1.5 Mã hàng : 283705 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
8.070
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 2 Mã hàng : 283706 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
10.841
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 2.5 Mã hàng : 283707 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
12.944
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 4.0 Mã hàng : 283708 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
20.619
Chọn so sánh
Model : VCm 2 x 6.0 Mã hàng : 283709 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
29.648
Chọn so sánh
Model : VCm 1.5 Mã hàng : 2877002 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
3.490
Chọn so sánh
Model : VCm 1.0 Mã hàng : 2877001 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
2.410
Chọn so sánh
Model : VCm 2 Mã hàng : 2877003 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
4.650
Chọn so sánh
Model : VCm 2.5 Mã hàng : 2877004 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
5.570
Chọn so sánh
Model : VCm 4.0 Mã hàng : 2877005 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
9.150
Chọn so sánh
Model : VCm 1.5 Mã hàng : 2847001 Bảo hành : Hãng : Vinacap Tình trạng : Còn hàng
9.374
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 30 %
Model : CXV 2x6 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896014 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
41.052 VND
29.146
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x2,5 - 29 %
Model : CXV 4x2.5 Mã hàng : 25342506 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
36.477 VND
26.263
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 29 %
Model : CXV 3x16 +1x10 (0,6-1kV) Mã hàng : 2896031 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
167.530 VND
120.500
Chọn so sánh
Model : CVV 9 x 2,5 Mã hàng : 2934024 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
63.136
Chọn so sánh
Model : CVV 10 x 2,5 Mã hàng : 2934025 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
68.568
Chọn so sánh
Model : CVV 12 x 2,5 Mã hàng : 2934026 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
82.342
Chọn so sánh
Model : CVV 14 x 2,5 Mã hàng : 2934027 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
90.105
Chọn so sánh
Model : CVV 16 x 2,5 Mã hàng : 2934028 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
101.547
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 29 %
Model : CXV 2x4 Mã hàng : 25322103 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
26.959 VND
19.410
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 29 %
Model : CXV 2x10 Mã hàng : 25322548 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
62.077 VND
44.695
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft